Jeg har tatt del i både botilbud og kveldstilbud og fått et innblikk i hverdagen her. Innflytting av ny ungdom, skolebesøk, samarbeidsmøter, leksehjelp, koselige middager sammen, spill og gode samtaler om viktige og uviktige ting. Det har vært lærerikt og spennende, og jeg føler meg veldig heldig som har fått bli kjent med så mange flotte voksne og ikke minst veldig, veldig flotte ungdommer.

Studenter som kommer hit i fremtiden kan bare glede seg..

Hilsen Hedda
student fra barnevernpedagogutdanningen

Høgskolen i Oslo og Akershus»