Vedørende koronasituasjonen

I tråd med forskrift om forebygging av koronasmitte i Oslo kommune jobber ansatte ved BYMIF hjemmefra så langt det er praktisk mulig. For øvrig gjelder nasjonale regler og retningslinjer om smittevern på arbeidsplasser, i møter, og på kurs, seminarer o.l.

Vi har per oktober 2020 tilnærmet normal drift av Kveldstilbudet og i oppfølgingen av ungdommene i våre botiltak. 

Ledige plasser i våre tiltak

Bo- og omsorgstiltak

  •  Vi har per oktober 2020 noen ledige plasser i våre botiltak. Vi bosetter/plasserer enslige mindreårige flyktninger, unge med kort botid i Norge, samt annen ungdom som kan nyttiggjøre seg av våre botiltak.
  •   Vi tilbyr veiledning /bistand og ettervernsoppdrag.

Kveldstilbudet (skoleåret 2020/2021). Inkludert for ungdom som bor i våre botiltak.

  • Fra august 2020 holder vi åpent fra 14-19.30 mandag, onsdag og torsdag.
  • Leksehjelp, og oppfølging av skole.
  • Ukentlig fotballgruppe.
  • Skolegrupper, kreative grupper, samtalegrupper.
  • Aktiviteter hver uke, i tråd med gjeldende regler for smittevern.  

Søknadsskjema finner du under fanen inntak på hjemmesiden.