Både Kveldstilbudet og alle ansatte er lokalisert her. Velkommen til våre nye lokaler. Vår postadresse er imidlertid: 6726 St. Olavs plass, 0130, Oslo.