I tråd med Oslo kommunes retningslinjer ved pågående Korona-utbrudd, vil ansatte ved BYMIF ha hjemmekontor så lenge dette er nødvendig. Vi vil ha kontakt med ungdommene over telefon, mail og sosiale medier. Vi vil åpne lokalene til Kveldstilbudet så snart dette anses som forsvarlig av myndighetene.

Vi er tilgjengelige på mail og telefon, mandag til fredag fra 09.00-15.00 (ansatte på Kveldstilbudet vil følge ordinære åpningstider på kveldstid; mandag, onsdag og torsdag fra 14.00-19.30).

Ansatte ved BYMIFs bo-og omsorgstiltak holder fortløpende kontakt med ungdommer og fosterforeldre for å sikre at deres behov blir ivaretatt denne perioden.

Ansatte ved Kveldstilbudet vil tilby ungdommene leksehjelp via telefon, mail og sosiale medier, og  vil være tilgjengelig for råd og veiledning per telefon og mail. I tillegg åpner vi opp for møter med ungdommene innenfor gjeldende smittevernregler.