Bydeler eller kommuner som ønsker å benytte seg av BYMIF sine tiltak, sender ordinært søknadsskjema til «Seksjon for Inntak» ved BFE på vanlig måte. Ved spørsmål, ta kontakt med BYMIF eller henvend deg til «Seksjon for Inntak», tlf: 480 16 883

KJØP AV TILTAK OG TJENESTER FRA BYMIF pr.01.01.2022

GRUPPEFOSTERHJEM: Kr. 67.600 pr. mnd.

I prisen inngår lønns- og driftsutgifter for tiltaket. BYMIFs kveldstilbud er inkludert i prisen. Utgiftsdekning for ungdommen samt kostnader for etablering dekkes av barneverntjenesten.

BOKOLLEKTIVET: Kr. 33.280 pr. mnd.

I prisen inngår lønns- og driftsutgifter for tiltaket. BYMIFs kveldstilbud er inkludert i prisen. Livsopphold, etablering og personlige utgifter til den enkelte, dekkes av barneverntjenesten.

KVELDSTILBUDET PÅ BYMIF: Kr. 9.984 pr. mnd.

I prisen inngår lønns- og driftsutgifter for tiltaket. I skolens sommerferie arrangeres kurs, kortere turer og aktiviteter på dagtid. Eget program for sommeren sendes ut i løpet av mai måned.

Deltakelse på enkelte turer i skolens ferier er ikke inkludert, men tilbys som eget tiltak.

TURER I SKOLENS FERIER I TILLEGG TIL KVELDSTILBUDET

Prisene/egenandelen fastsettes for hver enkelt tur ut fra faktiske kostnader. Tilbud sendes barneverntjenestene.

 BISTAND OG ETTERVERN

Oppdrag for barn og ungdom i enkeltsaker: Kr. 517 pr. time.

Eventuell innenbys reisetid belastes med timesats for én time som inkluderer reise til og fra oppdraget

VEILEDNING OG KURS

Oppdrag enkeltvis eller i gruppe for ansatte og fosterforeldre: Kr. 989 pr. time.

Reisetid innenbys er inkludert i prisen. Timebruk til for- og etterarbeid avtales.