Bydeler eller kommuner som ønsker å benytte seg av BYMIF sine tiltak, sender ordinært søknadsskjema til «Seksjon for Inntak» ved BFE på vanlig måte. Ved spørsmål, ta kontakt med BYMIF eller henvend deg til «Seksjon for Inntak», tlf: 480 16 883