Tiltak fra BYMIF

BYMIF tilbyr ulike tiltak og tabell 1 viser andel ungdom av hele utvalget fordelt på de ulike tiltakene.

Tabell 1 - Tiltak fra BYMIF

Den største andelen ungdom har Kveldstilbudet som tiltak. Rød farge viser ungdommer som har Kveldtilbudet som eget tiltak, resten har det som del av botiltak.

Alder og tid i tiltak

Tabell 2 - Gjennomsnitt alder

I tabell 2 ser vi at gjennomsnittlig alder ved oppstart av tiltakene er:

Kveldstilbudet: 16,7 år
Gruppefosterhjem: 16,8 år
Bokollektivet: 17,9 år
Bistand: 17,6 år

Samme tabell viser også at gjennomsnittlig alder ved avslutning av tiltakene er:

Kveldstilbudet: 19,5 år
Gruppefosterhjem: 18,9 år
Bokollektivet: 19,4 år
Bistand/Ettervern: 19,4 år

Gjennomsnittlige tid i tiltakene er:

Kveldstilbudet: 3,0 år
Gruppefosterhjem: 2,8 år
Bokollektivet: 1,3 år
Bistand: 2,0 år

Den yngste som har hatt tiltak hos BYMIF i denne perioden har vært 10 år, den eldste som har hatt tiltak hos BYMIF har vært nesten 24 år.

Skole

Tabell 3 viser hvor i skoleløpet ungdommene var da tiltaket ble avsluttet. Tabellen viser at til sammen 91 % var under utdanning da tiltaket ble avsluttet og 6 % hadde falt fra skolegangen. 3 % er ukjent, men det er svært sannsynlig at disse var i et skoleløp. Av totalen gikk 66 % av ungdommene på videregående skole, 19 % på grunnskole og 4 % på universitet og høgskole. Det betyr at frafall fra skolen er 5 ungdommer av 89.

Tabell 3 - Skolegang ved utnotering

Jobb

Tabell 4 viser hva slags jobbsituasjon ungdommene var i da tiltaket ble avsluttet. Tabellen viser at 45 % hadde deltidsjobb, 19 % var eller hadde vært i praksis, 1 % hadde heltidsjobb og 29 % hadde ingen jobb ved siden av studier. 6 % hadde ukjent jobbsituasjon.

Tabell 4 - Jobbsituasjon ved utnotering

Bosituasjon

Tabell 5 viser bosituasjon ved avslutning av tiltak hos BYMIF. Både de som hadde egen bolig eller flyttet til familie eller slekt hadde oppfølging fra barnevernet, tilsammen 66 %.
23 % hadde annen type bosituasjon, for eksempel plassering i institusjon eller flyttet tilbake til hjemlandet. 11 % er ukjent data.

Tabell 5 - Bosituasjon ved utnotering

Oppsummering

Tallene som er presentert fra denne kartleggingen gir kun et lite innblikk i BYMIFs arbeid og hvordan det går med de ungdommene som har hatt tiltak hos oss. Som tallene viser jobber BYMIF med de aller fleste ungdommene over flere år og flere ungdommer er i ulike tiltak i løpet av perioden de er tilknyttet BYMIF. Vi er svært stolte av våre ungdommer, blant annet av at 81* av 89 ungdommer var i et skoleløp når de avsluttet tiltak hos BYMIF. I tillegg har en stor andel (65 %) fått jobb eller praksis i perioden de har vært tilknyttet oss. Vi er også glad for å se at de fleste ungdommene har fått oppfølging fra barneverntjenesten i en tid etter at de har avsluttet tiltak hos BYMIF.

*Dette tallet er 84, dersom hvis vi tar med de ungdommene som har ukjent skolesituasjon