Organisering:

 • BYMIF disponerer leilighetene som brukes til gruppefosterhjem som er plassert i ulike borettslag i Oslo.
 • I gruppefosterhjem bor det inntil tre ungdommer med en eller to fosterforeldre.
 • Gruppefosterhjemmene er forsterket med fast avlastning. I tillegg er det en fagkonsulent og konsulent med en koordinerende og veiledende rolle tilknyttet gruppefosterhjemmene.

 

Oppfølging av ungdommene:

 • Fosterforeldre har den daglige omsorgen for ungdommene. Den daglige omsorgen tar utgangspunkt i den enkelte ungdoms behov og fungering.
 • Gruppefosterhjemmene vektlegger selvstendighetstrening, skolegang og integrering i det norske samfunnet.
 • Gruppefosterhjemmene ivaretar ungdommenes behov for kontakt med offentlige instanser og privat nettverk.
 • BYMIF tilbyr et helthetlig omsorgstilbud som fremmer vekst og utvikling hos ungdommene.

 

Hvem kan plasseres i et gruppefosterhjem

 • Vi har bosatt ungdom med status som enslige mindreårige flyktninger, familiegjenforente og slektsplasserte. Andre ungdommer med minoritetsbakgrunn kan også bli plassert i samarbeid med barneverntjenesten. Ungdommene er vanligvis mellom 14 og 17 år ved tidspunktet for plasseringen.

 

Fosterforeldre

 • Våre fosterforeldre er godkjente i henhold til Lov om barneverntjenester   §4-22.
 • Mange av våre fosterforeldre har en flerkulturell bakgrunn med bred og variert kompetanse som kommer ungdommene til gode.
 • Fosterforeldrene får fast veiledning både individuelt og i gruppe.