Nærmere 900 barn og unge har siden 1982 mottatt ulike typer av tiltak og bistand fra BYMIF