Gruppefosterhjemmene er et barneverntiltak; der fostermor/-far er oppdragstaker og får arbeidsgodtgjøring som forsterket fosterhjem. Vi har tradisjonelt hatt inntil 3 ungdommer i tiltaket, der hovedandelen er i alderen 15 til 23 år. Du, som fosterforelder, bor sammen med ungdommene i en leilighet du/dere leier fra BYMIF og har avlastning annen hver helg og inntil fem uker med friperioder i løpet av året.  

personer ser mot solnedgang
 
Vi søker dere som: 
•    har kjennskap til målgruppa og erfaring fra lignende oppdrag 
•    er mellom 30 og 67 år 
•    kan gi omsorg, med tid og overskudd til å følge opp barn/ungdom med særlige behov 
•    har norskkunnskaper gode nok til å ivareta skole og møte med samfunnet ellers   
•    brenner for å hjelpe barn og unge 
•    kan og vil jobbe i team rundt ungdommen 
 
Det stilles store krav til modenhet, fleksibilitet, samarbeidsevner og personlig egnethet. Kjennskap til målgruppa og erfaring fra lignende arbeid er en fordel. Vi krever helse- og uttømmende politiattest, som er en del av godkjenningsprosessen. 
 
Vi kan tilby et spennende og utfordrende oppdrag med veiledning, kursing og tett oppfølging. 
 
Har du spørsmål, ta kontakt med:  
Avdelingsleder Hanneke Ørne Bruce på tlf. 416 26 802, eller e-post: hanneke.orne.bruce@bfe.oslo.kommune.no